ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา “อิทธิพลของไอทีที่ไม่ควรมองข้าม”

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา “อิทธิพลของไอทีที่ไม่ควรมองข้าม”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อ.เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “อิทธิพลของไอทีที่ไม่ควรมองข้าม” วิทยากรโดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้ผลิตรายการการไอทีทางโทรทัศน์และออนไลน์ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ