ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

(สำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประกาศการประกวดราคาในการจัดทำเสื้อและชุดพละของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

💥ประกาศสำหรับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ💥

คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ที่จะจัดทำเสื้อและชุดพละของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารับเอกสาร ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 026653555 ต่อ 2401 2402 ในวันและเวลาราชการ