ข่าวกิจกรรม

อมรบทักษะนักบัญชีเพื่อสอบใบประกาศวิชาชีพ CPA TA CI

“อมรบทักษะนักบัญชีเพื่อสอบใบประกาศวิชาชีพ CPA TA CI”
วานนี้ (10 พฤษภาคม 2559) นักศึกษาชมรมการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการ “อมรบทักษะนักบัญชีเพื่อสอบใบประกาศวิชาชีพ CPA TA CIA” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การทำงาน และการใช้ชีวิตการทำงานในสายงานบัญชี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยาร่วมบรรยายให้ความรู้ 3 ท่าน ได้แก่ นายวัชระพงค์ จิตราภิรมย์ นายธีรเดช ศรีทองพิมพ์ และนางสาวไพจิตร วงศ์จิตไพฑูรย์ กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop การทดสอบทักษะนักบัญชี ชิงเงินรางวัล และของรางวัลมูลค่ากว่า 4,000 บาท มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : Jack Esclave

ภาพกิจกรรมเพิ่งเติม คลิ๊ก