ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง Marketing of Modern Man “การตลาดของคนยุคใหม่”

เชิญชวนเพื่อน พี่ๆ น้อง นักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง Marketing of Modern Man “การตลาดของคนยุคใหม่” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ในวันที่  7 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น.