ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัครตั้งแต่ 19 – 26 ต.ค. 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • นักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา ประจำงานบริการวิชาการแก่สังคม 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2561  ณ งานบุคลากร ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล สอบถาม โทร. 02 665 3555 ต่อ 2109

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่