ข่าวประชาสัมพันธ์ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รอบรับตรง “อิสระ” ประจำปีการศึกษา 2561

📌มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบริหารกันนะ น้องๆ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี รอบรับตรง “อิสระ” วุฒิ (ม.6/ปวช./ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2561

📍บัดนี้ – 8 มิถุนายน 2561

📎 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 📎
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาระบบสารสนเทศ

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม :http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/Admis61_r2.pdf