ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพ : สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และงานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ