ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 59 ระดับปริญญาโท (M.B.A) ระดับปริญญาเอก (D.B.A)

final-01

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 59

  • ระดับปริญญาโท (M.B.A)

(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร 140,000 บาท)

  • ระดับปริญญาเอก (D.B.A)

(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร 594,000 บาท)

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 59

สมัครเรียน โทร. 02 665 3555 ต่อ 2391 หรือ 092 949 6941 , 094 963 8778