ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน”

เปิดรับสมัครนักศึกษา “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน”

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน” โดยเดินทางไปแลกเปลี่ยนเป็นเวลา   1 ภาคการศึกษา **นักศึกษาสามารถเลือกไปแลกเปลี่ยนใน 6 กลุ่ม ประเทศดังนี้

 1. Shin chien university (USC), Taiwan     4. Universiti Brunei Darussalam (UBD), Brunei
 2. NYP, Singapore                                           5. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Malaysia
 3. Dongseo university,Korea                        6. HUTECH,Vietnam

  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ประเทศในแถบเอเชีย Student Exchange 2016 Application From

  **หมายเหตุ การเทียบโอนทุกรายวิชาสามารถทำได้เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้น

   

  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 

  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bus.rmutp.ac.th และ facebook คณะบริหารธุรกิจ

  ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อาคารพร้อมมงคล (ชั้น 3) หรือ

  โทร 02 665 3555 ต่อ 2381