ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0

📣 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0
📑 Exit- Exams Test
📑 Reading Part
📑 Listening Part
📅 20-21 , 27-28 พฤศจิกายน 2564
(รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet)
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
โทร. 02-665-3555 ต่อ 2381