ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 ก.ย.-5 ต.ค. 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา
  • อาจารยืประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3 อัตรา
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561  ณ งานบุคลากร ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล สอบถาม โทร. 02 665 3555 ต่อ 2109

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่