ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ♥rmutpbus♥

https://www.facebook.com/pg/rmutpbus/photos/?tab=album&album_id=1496543390450874