ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2559

DSC_7287
DSC_7026
DSC_7028
DSC_7018
DSC_7034
DSC_7070
DSC_7215
DSC_7226
DSC_7288
DSC_7240

วานนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2559) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตรวจเยี่ยมคูหาเลือกตั้ง หีบใส่บัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง และในเวลา 15.00 น. ได้ให้เกียรติเปิดหีบบัตรลงคะแนน และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยบรรยากาศในการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งในปีนี้มีนักศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 1,780 ราย  โดยผลการเลือกตั้ง “พรรคบริหารสุดพลัง” ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยคะแนนเสียง 1,019 คะแนน จากผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,780 ราย ณ หน่วยเลือกตั้ง โถงอาคารพร้อมมงคล