ข่าวรับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ระดับปริญญาตรี ในงาน “MBS Festival 2016”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี ระดับปริญญาตรี ในงาน “MBS Festival 2016” จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อนักศึกษาทีได้รับรางวัล ได้แก่
1.นางสาวณฐชนนท์ คำตั้งหน้า
2.นางสาวจุไรรัตน์ สุริยเชิดชูสกุล
3.นางสาวศิริวรรณ ฉัตรสุกาญจน์
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่
1.อาจารย์กำธร นิมิตภัทร
2.ดร.พิฐชญาณ์ คาเนโกะ
3.ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ
4.อาจารย์ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน

เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1