ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการแต่งกายวันปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้กำหนดจัดงาน

“ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ขอแจ้งเรื่องการแต่งกายของนักเรียน ปวช.ในการเข้าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้

ผู้หญิง
– เสื้อนักเรียน หน้าเรียบ-หลังเรียบ (เชิ้ตสีขาว) แขนสั้น
– กระโปรงสีกรมท่า 6 กรีบ (เหมือนเด็กมัธยม)
– เครื่องหมายติดเหมือนกับ ป.ตรี
– รองเท้านักเรียนสีดำ (เหมือนเด็กมัธยม)
– ถุงเท้าสีขาว (เหมือนเด็กมัธยม)

ผู้ชาย
– เสื้อมีสาบด้านหลัง มีกระเป๋าอยู่ด้านซ้าย (แขนสั้น)
– กางเกงขายาว สีกรมท่า
– รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีดำ