ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ (กยศ.)

#ประกาศด่วน !!!

#แจ้งผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ (กยศ.)

งานกองทุนกู้ยืมเพี่อการศึกษา ขอแจ้งการใช้เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ฉบับใหม่ ใช้สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ได้ที่นี่ > ตัวอย่างแบบฟอร์ม กยศ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.