ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตรวจสอบห้องสอบ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ คลิกที่นี่

ระบบทะเบียนนักศึกษา คลิกที่นี่