ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมถ่ายภาพ

งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

แจ้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ขอความร่วมมืออาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายภาพ เพี่อจัดทำเว็บไซด์ของคณะบริหารธุรกิจในส่วนของข้อมูลทำเนียบอาจารย์และเจ้าหน้าที่และเพี่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ สถานที่ถ่ายภาพ ณ ห้องสตูดิโอสำนักวิทยาบริการ ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. (โดยการถ่ายภาพจะเป็นลักษณะครึ่งตัวและเต็มตัว)

          – การถ่ายภาพสำหรับอาจารย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม และ 14 พฤษภาคม 2558 การแต่งกายชุดสูทสีม่วง และชุดทำงานแบบสุภาพ หรือแบบ Smart teacher

          – การถ่ายภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 18 พฤษภาคม และ 19 พฤษภาคม 2558 การแต่งกายชุดสูทสีกรมท่า

[wpfilebase tag=’attachments’]