ข่าวกิจกรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพสู่เป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการพัฒนาศักยภาพสู่เป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยมีกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความรู้สู่การเป็นนักธุรกิจโดยมี คุณทศพร พรเทวฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก บ.ทีพีไอ โพลีน จำกัด เป็นวิทยากรบรรยา ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ โครงการโดย : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ