ข่าวกิจกรรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพสู่เป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพ (ต่อเนื่องวันที่ 2 )

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทรฺพระนคร จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพสู่เป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยมีกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความรู้สู่การเป็นนักธุรกิจ ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจการขนส่งทางบก และการจัดส่งสินค้า” และ “บทบาทโลจิสติกส์กับอุตสาหกรรม” โดยมี ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา และ ดร.ธีวินท์ นฤนาทเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

โครงการโดย : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ