ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ในวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ ร่วมเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ “โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน” โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 21,000 (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเข้าชมที่ไม่ได้ระบุในกำหนดการ)
กำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558
– เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 -22 พ.ค. 58 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.bus.rmutp.ac.th
– ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อาคารพร้อม
มงคล ชั้น 3 ห้อง L304 ภายในเวลา 08.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-282-9101 ต่อ 2381

[wpfilebase tag=’attachments’]