ข่าวกิจกรรม

โครงการค่าย V-Freshy Thailand Camp ทั่วประเทศ” ค่ายรวมพลเฟรชชี่กล้าทำดีร่วมกับชมรมพุทธศาสน์สากล ประจำปี 2558

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
1
S__4366341
S__4366342
S__4366345
S__4366351
S__4366354
S__4366357
S__4382728
S__4456508
S__4456509
S__4456510
S__4456511
S__4456512
S__4456513
S__4456514
S__4456515
S__4456516
S__4456517
S__4464643
S__43663410
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ภาพกิจกรรม” color=”turquoise” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาชมรมพุทธศาสน์ คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการ V-Freshy Thailand Camp ค่ายรวมพลเฟรซชี่กล้าทำดีร่วมกับชมรมพุทธศาสน์สากล ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ฟื้นฟูคุณธรรมและศีลธรรมให้กับนักศึกษาใหม่ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมที่ดีงามสอดคล้องตามวิสัยน์ทัศน์และปรัชญาของคณะบริหารธุรกิจ “สร้างบัณฑิตมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี นำบริหารธุรกิจสู่สากล” ซึ่งโครงการครั้งได้จัดกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึก การดูแลสังคม จิตอาสา ในกิจกรรม Walk Rally 3 ฐาน กิจกรรมฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ การฟังธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 40 ราย เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดนครนายก

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]