ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะบริหารธุรกิจทุกท่านเข้าร่วม “โครงการจิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์”
ภาพลักษณ์องค์กรสำคัญอย่างไร ร่วมกันสร้างแนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
จัดโดย กองสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
– ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักการทุกท่าน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ
– ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สำหรับคณาจารย์ทุกท่าน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง R 101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

[wpfilebase tag=’attachments’]