ข่าวกิจกรรม

โครงการบัณฑิตต้นแบบ คณะบริหารธุรกิจ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบัณฑิตต้นแบบ คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกซ้อมนักศึกษาบัณฑิตต้นแบบให้เกิดความพร้อมและความถูกต้อง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับว่าที่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้กำกับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ