ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมสหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2561

📌📌 เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (รหัส58) 📌📌
 
📍เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2561
➡️(สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)
 
🗓 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
🕗 ลงทะเบียนในเวลา 07.00 น.- 08.00น. เท่านั้น
 
 
📌📌 การแต่งการกำหนดให้นักศึกษาใส่ชุดพิธีการเท่านั้น