ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาทหาร

กำหนดการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศจากงานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • กำหนดการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1    คลิกที่นี่
  • แบบเก็บประวัตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1           คลิกที่นี่
  • แบบเก็บประวัตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5     คลิกที่นี่

————————–——————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026653555 ต่อ 2401