คณะบริหารธุรกิจ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
2
3
5
7
8
9
11
13
15
16
17
18
19
20
21
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
1
6
14
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทรุ่นที่ 10 ประจำภาคการศึกษา 2558 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการเรียนและแนวทางในการปฏิบัติของระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจทั้งในภาพรวมและในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาระดับปริญญาโท และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกัน มีสัมพันธภาพและไมตรีจิตที่ดีต่อกัน สร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันที่เข้ามาและการจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ด้านจิตอาสา กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องปลูกปะการังอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสัตหีบ  เมื่อวันที่ 5–6 กันยายน 2558  ณ.มารีนรีสอร์ท  อ่าวนาวิกโยธิน  ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

ภาพข่าวโดย : โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]