ข่าวกิจกรรม

“โครงการปันฝัน สานรัก” : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ปบบ.58/2) คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กับโครงการ “ปันฝัน สานรัก” โดยมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และนันทนาการ สอนน้องคำนวณเลข  ทำสิ่งประดิษฐ์ การต่อจิ๊กซอว์ศัพท์ภาษาอังกฤษ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญา ทางสังคม ทางร่างกาย ทางจิตใจและอารมณ์ ให้แก่เด็กๆ  ณ โรงเรียนอนุบาล – หมู่บ้านเด็กสารรัก จ. นครปฐม