ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวโน้มทิศทาง การศึกษาไทยในยุค Digital” ณ ห้อง R 204 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ