ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา” ระยะที่ 2

ขอเชิญชวน คณาจารย์ทุกท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา” ระยะที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี (ชั้น 6)  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานประกันคุณภาพคณะบริหารธุรกิจ

 โทร. 02 665 3555 ต่อ 2307


QA-01