ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องได้สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์และอยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ภาพ : สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ