ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจ (เรียนปรับพื้นฐาน)


โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักธุรกิจการเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาโควตา รอบที่ 1

หลักสูตรทั่วไป ค่าสมัคร 1,500 บาท (เฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี  4 ปี ภาคปกติ)

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการเงิน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

เรียนระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน  – 23 มิถุนายน 2561 

เรียน 3 รายวิชา รวม 72 ชั่วโมง (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาชีพเฉพาะ) ณ  คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

 การชำระค่าสมัคร : นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานได้ที่งานการเงินคณะบริหารธุรกิจ หรือ โอนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (คณะบริหารธุรกิจมทร.พระนคร) เลขที่ 880 – 717744 – 2   ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

 

โดยนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินไปยังกลุ่มไลน์ของสาขาวิชา โดยให้นักศึกษาแสกน QR CODE ตามสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเรียน

 

สอบถามเพิ่มเติม

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 665 3555 ต่อ 2307 มือถือ 099 074 9194
  • ติดตามข่าวสารได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th
  • กำหนดชำค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561