ข่าวกิจกรรม

โครงการเทิดพระเกียรติวันอาภากรรำลึก “๑๙ ธันวาคม”

 • โครงการเทิดพระเกียรติวันอาภากรรำลึก “๑๙ ธันวาคม” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

ณ คณะบริหารธุรกิจ บริเวณลานอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จัดขึ้นเพื่อ

 • เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 • เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  20141218_161955
  20141219_100030
  20141219_100039
  20141219_100041
  20141219_100044
  20141219_100355
  20141219_100801
  DSC_4552-Copy-150×150
  DSC_4587-Copy-150×150
  DSC_4675-Copy-150×150
  DSC_4676-Copy-150×150
  DSC_4686-Copy-150×150
  DSC_4738-Copy-150×150