ข่าวกิจกรรม

“โครงการเปิดง่าย-ปิดคล่อง สติ๊กเกอร์หรรษา” ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า”

153927
153928
153930
153931
153938

“โครงการเปิดง่าย-ปิดคล่อง สติ๊กเกอร์หรรษา” ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ปบง.56/1) ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา “โครงการเปิดง่าย-ปิดคล่อง สติ๊กเกอร์หรรษา”     เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟให้ถูกตำแหน่ง เพื่อลดจำนวนครั้งที่เปิด-ปิดไฟที่ผิดพลาด และจัดทำป้ายรณรงค์เปิดแอร์ 25 องศา เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลือง โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาคาร90ปี และอาคารพร้อมมงคล (ทุกห้องเรียน)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่