ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัย Shih Chien University ประเทศไต้หวัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 ก.ค. 58

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์คณะบริหารธุรกิจ www.bus.rmutp.ac.th

**ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อาคารพร้อมมงคล ชั้น 3 ห้อง L304 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 665 3555 ต่อ 2381 ในวันและเวลาราชการ

Student Exchange Application Form
[wpfilebase tag=’attachments’]