ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน ”
โดยในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในประเทศอื่นๆ
ของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังบรรยายและซักถามข้อสงสัย ณ ห้อง L308 เวลา 12.00-12.30 น.