ข่าวกิจกรรม

โครงการ Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

มื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในโครงการ Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคกว่า 100 ราย ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ