ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมกับบริษัทในเครือบริษัท เอส.วี.พี กรุ๊ฟ จำกัด


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมกับบริษัทในเครือบริษัท เอส.วี.พี กรุ๊ฟ จำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่