ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งผู้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

📣ประกาศแจ้งผู้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
🔴ประเภท TCAS รอบที่ 5 และรับตรงรอบที่ 2 (ผู้ใช้วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
📍สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี (ให้ผู้เข้าสอบนำดินสอ 2B มาด้วย)
📍สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
————————————————————————————–
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ 0 2665 3555 ต่อ 2301