ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ


โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ
—————————————————-
วันที่ ๑๘ มิถุนายน 2561 ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ๒๕๖๐ (ระยะที่ ๔) โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ดร.ชุติมา สัจจานนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเสริมสร้างทักษะและแนวคิดให้กับคณาจารย์ประจำคณะบริหารเพื่อพัฒนางานวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ