ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกยศ. ขอให้นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ ผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม และ ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่แสดงความประสงค์จะขอกู้ในภาคเรียนที่ 1/2561