ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาทุนจากภูฏาน รับมอบธงมหาวิทยาลัย

S__14975071

นักศึกษาทุนจากภูฏาน รับมอบธงมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบธงตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์กำพร สุวรรณฉิม หัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมตัวแทนนักศึกษาภูฏาน เป็นตัวแทนรับมอบธงดังกล่าว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ที่ม.ราชมงคลพระนคร ได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่…สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จากนั้นมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ชาวภูฏาน ปีละ 10 ทุน จวบจนปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น จำนวน 30 คน

อนึ่ง ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2558 สถานทูตภูฏานประจำประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาภูฏานในประเทศไทย 5 สถาบัน ได้แก่ ม.มหิดล ม.รังสิต ม.เอแบค ม.คริสเตียน และ ม.ราชมงคลพระนคร

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

แปลภาษาอังกฤษโดย : นายกำพร สุวรรณฉิม หัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

King Bhutan ‘scholarship students received RMUTP sport flag from RMUTP President

Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont, President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon granted RMUTP Sport flag to the group of Bhutanese soccer team and Mr.Gumporn Suwannachim, Head of International business, Faculty Of business administration

In 2013, RMUTP presented Honorary doctor degree to King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and also RMUTP provides 10 scholarships to Bhutanese students every year. Totally, RMUTP has 30 young and talented Bhutanese students in International business department, Faculty of business administration

In October 2015, the Embassy of Bhutan in Thailand has arranged friendly soccer match for Bhutanese students in Thailand who study in five universities; RMUTP, Mahidol university, Rangsit university, Christian University of Thailand and Assumption university

Source: Asst. Prof. Yutthapoom Suwannavej, Vice-President for Student Affairs and Alumni

and Mr.Gumporn Suwannachim, Head of International business, Faculty Of business administration