ข่าวประชาสัมพันธ์

‪‎เรื่องขอเชิญนักศึกทุกชั้นปีเข้าร่วมประชุมประจำภาคการศึกษา 2/2588

ขึ้นประชุมNew_BUS_rmutp-01

ประกาศ !!!

‪‎เรื่องขอเชิญนักศึกทุกชั้นปีเข้าร่วมประชุมประจำภาคการศึกษา 2/2588

แจ้งนักศึกทุกชั้นปี ขอให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) งานวิชาทหารและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม งานสวัสดิการ ระบบทรานสคริปกิจกรรม และเรื่องอื่นๆ

ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 (ชั้น 3) อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

**ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคารพร้อมมงคล (ชั้น 3) หรือ โทร. 02 665 3555 ต่อ 2401-2402