ข่าวกิจกรรม

โครงการ FAP Open House ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

วันนี้ (1 สิงหาคม 2560) สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.จำนงค์ จันทโชโต และ อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ FAP Open House เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโอกาศในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพบัญชีตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้พร้อมก้าวสู้เส้นทางวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีคุณภาพต่อไป โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 300 คน ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
 
ข่าว : ผศ.จำนงค์ จันทโชโต / งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าว : ผศ.จำนงค์ จันทโชโต