ข่าวกิจกรรม

“GEN Y พันธ์ซ่า กล้าท้าธุรกิจ”

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_text_separator title=”รายละเอียด”][vc_column_text]เมื่อเร็วนี้ๆ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ “GEN Y พันธ์ซ่า กล้าท้าธุรกิจ” โดยมี ผ.ศ.พัชรินทร์พร         ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งคณะผู้จัดโครงการได้เชิญ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ ดีเจ พล่ากุ้ง มาเป็นวิทยากรบรรยาย มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี (ชั้น 6) คณะบริหารธุรกิจ

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]