ข่าวบุคลากรข่าวประชาสัมพันธ์

(JOB) คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่