ข่าวกิจกรรม

New Entrepreneurs Creation & Start-up 2016 วันที่ 27 มีนาคม 2559

ภาพบรรยากาศ “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559″ (New Entrepreneurs Creation & Start-up2016) วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmutpbus