ข่าวรับรางวัล

เข้าแข่งขันการประกวดโครงการ“จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้เข้าแข่งขันการประกวดโครงการ“จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกลุ่มนักศึกษาได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศติดอันดับ 1 ใน 15 ทีม โดยมีอาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและนางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการทำให้คนในสังคมหรือชุมชุมมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทุกระดับชั้น ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด โดยเป็นโครงการณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัญหาในชุมชนที่ตนเองกรักหรือชุมชนอื่น ทั้งนี้กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ร่วมลงแข่งขันได้ลงพื้นที่ร่วมกับ อย .เพื่อทำจิตอาสาในชุมชนต่างๆและให้ข้อมูลแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
ขอบคุณภาพข่าว : สาขาวิชาการตลาด

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/rmutpbus