ข่าวประชาสัมพันธ์

“RMUTP Job Fair 2019” โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ

หนังสือขออนุญาต : คลิกที่นี่

#RMUTP
#RMUTPJobFair2019
.
📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-665-3777 ต่อ 6964 (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) กองพัฒนานักศึกษา