ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที 5

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในอนาคต” วิทยากร ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และ “โอกาสข้ามผ่านกรอบความคิดเดิม สู่ความมั่นคงของนักบัญชียุคดิจิทัล” วิทยากร ดร.กิตติชัย ราชมหา และเข้าร่วม “โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5” ในวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
08:00 คณะบริหารธุรกิจ
💥 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 💥
✍️สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ >> https://goo.gl/forms/wuavojJoVGYsmTdx2 <<

✍️ สถานที่และผังที่นั่งสอบ >> คลิกที่นี่ <<

งานเสวนานี้สำหรับ
🔹อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
🔹 อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
🔹ผู้สนใจทั่วไป